Opsætning af ny badebro

Torsdag den 20. april 2023Ny badebro forventes leveret

lørdag den 6. maj 2023

Som bekendt blev det på den netop afholdte generalforsamling, d. 25.03.2023 besluttet, at investere i en ny badebro.


Broen er efterfølgende bestilt og planlagt opsat lørdag, d. 06.05.2023 med samme placering som den gamle bro.

Det nøjagtige tidspunkt på dagen for broens opsætning er endnu ikke fastlagt, men det forventes, at det vil ske i løbet af lørdag eftermiddag.


Der vil i denne forbindelse blive kørt med vogntog og eventuelt en truck på dele af fællesarealet. Det vil for nogle virke generende men nødvendigt for optimal levering. Den nøjagtige kørsels rute kendes ikke endnu og vil afhænge af vejrliget på dagen. Vi vil forsøge at begrænse denne kørsel på det delvist fredede areal mest muligt (Dispensation).


Skulle du være i vores skønne område nævnte dag, er du selvfølgeligt meget velkommen til at kigge forbi.


Vi bemærker dog, at broens opsætning alene vil ske af broleverandøren bistået af grundejerforeningens netop oprettede ”brolaug”.


Blot til orientering bemærker vi afslutningsvis, at der ikke i dagens anledning er planlagt servicering i form af mad og drikkelse til andre end det arbejdende ”brolaug”.


I bestyrelsen glæder vi os og forventer, at alle i grundejerforeningen kan nyde godt af nogle bedre forhold på stranden – såvel for voksne som for børn.


Så er der kun tilbage, at ønske alle en god sommer


Med venlig hilsen Bestyrelsen

/CH