Generalforsamling 2021 udsættes


Tirsdag den 2. marts 2021

(Redigeret lørdag den 27. marts 2021)


Generalforsamling 2021 udsættes til 2. oktober

 

Corona Pandemien raser med uformindsket styrke. Myndighedernes restriktioner ændres jævnligt. Ingen kender gældende regler efter de nuværende, som udløber den 5. april 2021. Samtidig kører Sundhedsstyrelsens vaccinations program med små bump undervejs.

Normalt ville foreningen holde sin ordinære generalsamling den sidste lørdag i april.

 

For at komme uden om alle tvivlsspørgsmål vedrørende overholdelse af myndighedernes anbefalinger resten af foråret har Bestyrelsen allerede nu besluttet, at udskyde datoen for afholdelse af ordinær Generalforsamling 2021 til lørdag den 2. oktober 2021. Til dén tid håber vi at kan gennemføre en generalforsamling under ”normale” forhold. Vi indkalder naturligvis i så god tid som muligt.

 

På trods af denne udsættelse opfordrer vi til, og minder om, at Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, sendes frem til Bestyrelsen på post@stoense-havn.dk senest mandag den 15. marts 2021 (jf. Vedtægt, §4, stk. 3).

 

Så snart Årsregnskab 2020 er revideret og godkendt af Bestyrelsen sender vi det frem til alle medlemmer sammen med Budgetforslag 2021.

 

På Bestyrelsens vegne, Chris Hansen, sekretær