Indkomne Forslag til Generalforsamling 2021


Lørdag den 27. marts 2021

Redigeret fredag den 27. august 2021


Forslag modtaget til GF 2021

 

1) Bellisvej 31, søndag den 14. marts 2021.

 

Jeg vil gerne foreslå, en ny badebro, en bro som kan dække mange brugeres behov.

Sidst sommer var der tit stor trængsel på vores smalle bro, som både blev benyttet af familier med børn der fiskede og dem der skulle i vandet ude for enden af broen.  

Jeg har indhentet tilbud på en bro (/Best.: Tilbudspris inklusive moms: Kr. 173.625), hvorpå der er gelænder i den ene side og så en platform der kan anvendes af bl.a. små krabbefiskere, altså en bro der burde tilgodese alle foreningens medlemmer - unge som ældre.  

  

Med venlig hilsen

Anette Bech

Bellisvej 31

 


 

2) Blåklokkevej 7, mandag den 15. marts 2021.

 

Forslag til vejbump.

Til generalforsamling bliver der næsten altid nævnt, at der bliver kørt for stærkt i vores dejlige sommerhusområde.

Det er på tide, at vi får bump på vejene, så man max. kan køre 20 km/t. Lavere hastighed er lige med mindre vedligeholdelse af vejene.

På Blåklokkevej, hvor vi har sommerhus, er det både ejere og lejere, der kører for stærkt, og det er hele året igennem. Man tager ikke hensyn til, at der kan komme børn løbende ud på vejen.

Man kan på www.trafikgummi.dk se billeder af kørefliser, der er gravet ned i grusvej og påskruet bump til inspiration.

 

Med venlig hilsen

Blåklokkevej 7

 

______________________________________________________________________________


Bestyrelsen har følgende bemærkninger:


Forslag 1) - Ny Badebro til kr. 173.625. Bestyrelsen er af den opfattelse, at Forslaget kræver kvalificeret flertal jf. Vedtægtens ordlyd i § 4.5 ("...økonomisk byrdefuld vedtagelse...").


Forslag 2) - Etablering af Vejbump. Bestyrelsen undersøger p.t. hvilke løsninger der eksisterer og hvad de koster. Løsninger, der ikke kompromitterer muligheden for fremtidig vedligeholdelse af stam- og parcelveje.


___________________________________________________________________________


Nedenfor nævnte Forslag (oprindeligt nummereret 1) er trukket tilbage af forslagsstiller den 21. august 2021.


Kløvervej 9 og 13, lørdag den 13. marts 2021.

 

Gennem denne vinter har jeg mødt mange på stranden, som bader hele året. Alle har ytret ønske om at have broen oppe hele året.
Set ud fra grundejerforeningens budget ‘21 er vi flere der stiller forslag om, at sætte flere penge af til badebroen. Dels til årligt vedligehold med det sigte, at kunne have badebro hele året. Dels med det sigte, at investere i en ny badebro, der både er bredere og går længere ud i vandet.
Der er kommet rigtig mange børnefamilier til området, der gøres klar til at bygge flere huse på Stoense Udflyttervej hvor man må formode at de beboere kommer til at gøre brug af stranden hernede også, og der vil dermed komme et øget brug af den ene badebro vi har.
Forslaget her stilles af ejerne på Kløvervej 9 & 13.

Med venlig hilsen
Solveig Christiansen


Bestyrelsen har følgende bemærkninger:


Badebro opstillet hele året. Bestyrelsen anbefaler at stemme NEJ. Langeland Kommune tillader ikke at lade badebroen stå i vinterhalvåret. 


Med forbehold for ændringer fra forslagsstillere og/eller Bestyrelsen.


På Bestyrelsens vegne Chris Hansen, sekretær, Stoense Havn