Opsætning af Badebro 2021


Fredag den 16. april 2021Opsætning af Badebro 2021

 

Tiden nærmer sig hvor badebroen skal monteres så den er klar til sommerhalvåret. I år er der noget reparationsarbejde, bl.a. udskiftning af knækkede jernrør, der skal foretages inden brofagene kan monteres. Vi har behov for, at der møder 4-5 personer kl. 10:00 på dagen for at hjælpe med reparation, øvrige kan – for at undgå ventetid - vente med at møde op kl. 10:30. Det hele skal foregå

 

Lørdag den 1. maj 2021 fra kl. 10:00

 

hvor vi mødes på stranden nedenfor Lucernevej/Engkarsevej.

I skrivende stund er myndighedernes forsamlingsforbud lempet, således vi fra 21. april må være op til 50 personer forsamlet udendørs. Vi skal dog ikke være 50. Erfaringsmæssigt er 13 – 15 hjælpere et passende antal. Så af praktiske årsager venligst meld tilbage (e-mail: post@stoense-havn.dk eller SMS til mobil: 4052 1957 senest onsdag den 28. april) om du kan og vil afse et par timer i forhåbentlig flot forårsvejr. Jeg vil i et retursvar oplyse, hvor mange der er tilmeldt når vi har nået 15 tilmeldte. Medbring gerne Waders såfremt du har mulighed for det. Der vil blive tilbudt en forfriskning til det arbejdende folk.


På gensyn!


Chris Hansen, sekretær, Stoense Havn